Wat is de uitzondering op de terhandstelling?

Ter hand stelling

Algemene voorwaarden moeten altijd op correcte wijze ter hand worden gesteld om geldige werking te hebben. Deze verplichting vloeit voort uit de wet. Dit houdt in dat de ondernemer de algemene voorwaarden moet aanbieden aan de wederpartij. Dit kan op verschillende manier zoals bijvoorbeeld via een aanvinkbox op de website bij afronden van de bestelling. Een ander optie is op de achterkant van de offerte. Het is niet verplicht dat de wederpartij de algemene voorwaarden ook daadwerkelijk leest. De verplichting houdt slechts in dat de wederpartij de mogelijkheid heeft gehad om het te lezen.  Door een juist ter hand stelling voorkomt u dat bepalingen vernietigd kunnen worden in geval van geschil. Het is daarom zeer aangeraden om de algemene voorwaarden altijd juist ter hand te stellen.

Uitzondering

Echter bestaat er wel een uitzondering hierop namelijk de gevallen waarin terhandstelling redelijkerwijs niet mogelijk is. Hierbij kan gedacht worden aan overeenkomsten die per automaat worden gesloten of overeenkomsten die massaal gesloten worden. In dergelijke gevallen dient voor de totstandkoming van de overeenkomst aan de wederpartij bekend gemaakt te worden dat de voorwaarden ter inzage liggen.  Bij de Kamer van Koophandel of een griffie van een gerecht kan de wederpartij verzoeken om ze toegezonden te krijgen. Op deze manier is er voldaan aan de uitzondering op de ter hand stelling en hebben de algemene voorwaarden een geldige werking. Het gaat er uiteindelijk puur omdat dat de wederpartij een mogelijkheid heeft gehad de algemene voorwaarden in te zien zodat hij weet waarmee hij akkoord gaat. Wanneer dit dus niet op de normale wijze mogelijk is heeft de wet voorzien in een uitzondering.

Wij zijn Avenc

  • 085 - 4016804
  • info@avenc.nl
  • 06-43423451
  • Rigtersbleek-Zandvoort 10-125, 7521BE te Enschede

Onze kennisbank

Leer zelf hoe de juridische wereld werkt. Bekijk onze uitgebreide kennisbank.

Aansprakelijkheid in de algemene voorwaarden uitsluiten
Algemene voorwaarden
In uw algemene voorwaarden kunt u bedingen laten opnemen die u en uw onderneming beschermen. Een van de meest belangrijke bedingen die dienen ter bescherming is het beding tot uitsluiting van de aansprakelijkheid in de algemene voorwaarden. Hoeveel aansprakelijk kunt u dan laten uitsluiten in uw algemene voorwaarden?
Lees verder
Algemene voorwaarden voor B2B anders dan voor consumenten
Algemene voorwaarden
Als de doelgroep van uw onderneming B2B, business to business is, zullen uw algemene voorwaarden er geheel anders uitzien dan wanneer uw doelgroep consumenten zouden zijn. Voor consumenten gelden namelijk strenge beschermingsregels vanuit de wet. Een consument heeft bijvoorbeeld 14 dagen bedenktijd na het kopen van het product en een geld terug garantie.
Lees verder
Wanneer kan een beding of de gehele algemene voorwaarden vernietigd worden?
Algemene voorwaarden
In geval van vernietiging blijft de rechtshandeling bestaan (anders dan bij nietigheid), maar heeft de vernietiging gevolgen voor de rechtsgevolgen. Vernietiging van een beding of de gehele algemene voorwaarden kan geschieden op basis van twee gronden (6:233 BW):
Lees verder