Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Wanneer zijn algemene voorwaarden van toepassing?

Algemene voorwaarden zijn niet automatisch van toepassing op de gesloten overeenkomst. Om er voor te zorgen dat de algemene voorwaarden wel van toepassing zijn, moet er aan een tweetal voorwaarden voldaan worden:

  • Er moet een overeenkomst gesloten zijn tussen de partijen. En;
  • De algemene voorwaarden moeten deel uitmaken van die gesloten overeenkomst. Deel uitmaken van de overeenkomst houdt instemming van partijen in.

Algemene voorwaarden worden deel van de overeenkomst door aanbod en aanvaarding. Dit betekend dat de algemene voorwaarden op het moment van het sluiten van de overeenkomst bekend moeten zijn bij beide partijen. De ene partij mag namelijk de andere partij niet eenzijdig afspraken opdringen. Als de algemene voorwaarden niet juist worden toegepast, hebben de algemene voorwaarden geen juridische werking en geven daardoor een vals gevoel van zekerheid en veiligheid.

Hoe zijn algemene voorwaarden van toepassing?

De partij die de algemene voorwaarden hanteert, is verplicht de wederpartij de “redelijke mogelijkheid” te bieden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen. Dit wordt ook wel informatieplicht of ter hand stelling genoemd. Wanneer niet wordt voldaan aan de informatieplicht maar er wordt vervolgens wel beroep gedaan op de algemene voorwaarden, kunnen de algemene voorwaarden nietig worden verklaard en dan zijn de algemene voorwaarden nutteloos. Het toepassen van de algemene voorwaarden kan op verschillende manieren gebeuren:

  • Een mondelinge overeenkomst. Dit wordt echter in verband met de bewijslast niet aangeraden.
  • Door middel van toezending van een schriftelijke bevestiging waarin naar de algemene voorwaarden verwezen wordt.
  • Door middel van een bevestigingsbrief of offerte waarin naar de algemene voorwaarden verwezen wordt.

Wanneer is de wederpartij niet gebonden?

Als de wederpartij niet met de algemene voorwaarden heeft ingestemd zijn de algemene voorwaarden niet van toepassing op de overeenkomst. Daarom is een duidelijke verwijzing naar algemene voorwaarden altijd noodzakelijk.

Wij zijn Avenc

  • 085 - 130 2685
  • info@avenc.nl
  • Roombekerveld 43, 7523JP te Enschede

Onze kennisbank

Leer zelf hoe de juridische wereld werkt. Bekijk onze uitgebreide kennisbank.

Aansprakelijkheid in de algemene voorwaarden uitsluiten
Algemene voorwaarden
In uw algemene voorwaarden kunt u bedingen laten opnemen die u en uw onderneming beschermen. Een van de meest belangrijke bedingen die dienen ter bescherming is het beding tot uitsluiting van de aansprakelijkheid in de algemene voorwaarden. Hoeveel aansprakelijk kunt u dan laten uitsluiten in uw algemene voorwaarden?
Lees verder
Algemene voorwaarden voor B2B anders dan voor consumenten
Algemene voorwaarden
Als de doelgroep van uw onderneming B2B, business to business is, zullen uw algemene voorwaarden er geheel anders uitzien dan wanneer uw doelgroep consumenten zouden zijn. Voor consumenten gelden namelijk strenge beschermingsregels vanuit de wet. Een consument heeft bijvoorbeeld 14 dagen bedenktijd na het kopen van het product en een geld terug garantie.
Lees verder
Wanneer kan een beding of de gehele algemene voorwaarden vernietigd worden?
Algemene voorwaarden
In geval van vernietiging blijft de rechtshandeling bestaan (anders dan bij nietigheid), maar heeft de vernietiging gevolgen voor de rechtsgevolgen. Vernietiging van een beding of de gehele algemene voorwaarden kan geschieden op basis van twee gronden (6:233 BW):
Lees verder