Privacybeleid

Privacybeleid AVENC

Welke gegevens verzamelt AVENC?

AVENC zal de aan haar verstrekte persoonsgegevens te allen tijde behoorlijk en zorgvuldig verwerken. Daarbij zal AVENC zich houden aan de regels zoals vastgelegd in de AVG.

Door AVENC worden persoonsgegevens verwerkt. Ten behoeve van de uitvoering van de opdracht worden NAW gegevens en contactgegevens opgevraagd. Dit privacybeleid is daarop van toepassing.

Waarom vragen wij uw gegevens op?

Door uw contactgegevens achter te laten in het daarvoor bestemde formulier, gaat u ermee akkoord dat AVENC uw gegevens mag gebruiken voor de uitvoering van de opdracht tot het opstellen van een juridisch document.

Wat doen wij met uw gegevens?

AVENC heeft passende organisatorische en technische maatregelen genomen om uw gegevens op een passend beveiligingsniveau te beschermen.

AVENC slaat de door u verstrekte gegevens beveiligd op voor de duur van maximaal één jaar.  

Uw gegevens worden nimmer verstrekt aan derden.

U kunt uw gegevens intrekken

U kunt te allen tijde uw gegevens intrekken. Indien u een dergelijk verzoek doet, zal AVENC direct uw gegevens verwijderen. Mocht u gegevens willen wijzigen, dan is dit ook mogelijk. U kunt dergelijke verzoeken sturen naar: info@avenc.nl. Indien u vragen of klachten heeft kunt u deze naar hetzelfde e-mailadres sturen.