Persoonsgegevens, wat zijn het?

De definitie van een persoonsgegeven

Iedere internetgebruiker laat zijn of haar voetafdrukken op het wereldwijde web achter. Het is essentieel om te weten wanneer deze als persoonsgegevens worden gezien. Zo breng je in kaart welke data onder de reikwijdte van de AVG gaan vallen. Maar voordat we verder gaan, is het handig om de exacte definitie van een persoonsgegeven te geven:

“alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd aan de hand van een identificator.’’

met andere woorden, een persoonsgegeven is een gegeven waaruit de identiteit van een persoon kan worden afgeleid. Hieronder vallen bijvoorbeeld naam of locatiegegevens, maar ook fysieke, genetische, psychische, culturele of sociale kenmerken.

Wat komt er met de AVG bij?

De AVG neemt de lijst met persoonsgegevens niet klakkeloos van de oudere WBP over. De nieuwe regelgeving breidt de lijst flink uit. Zodra de AVG van kracht is, vallen ook gegevens als IP-adressen, MAC-adressen, Cookie-ID’s, browserinformatie en geolocaties onder persoonsgegevens. Vanaf 25 mei dienen deze gegevens dus ook beschermd te worden.

Bijzondere, niet bijzondere en anonieme persoonsgegevens

De AVG verdeelt de tientallen persoonsgegevens in 3 verschillende categorieën, namelijk  bijzondere, niet bijzondere en anonieme persoonsgegevens. Elke groep heeft een unieke invloed op de privacywetgeving. Het is daarom belangrijk dat je weet welke gegevens onder welke categorie vallen. Zo breng je in kaart hoe de AVG naar je verzamelde persoonsgegevens kijkt.

Bijzondere persoonsgegevens

Onder bijzondere persoonsgegevens vallen informatie die de privacy van de internetgebruiker ernstig kunnen beïnvloeden. Hieronder een lijst met de belangrijkste bijzondere persoonsgegevens:

 • Ras
 • Etnische afkomst
 • Politieke opvattingen
 • Religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen
 • Het lidmaatschap van een vakbond
 • Genetische gegevens
 • Biometrische gegevens met oog op unieke identificatie van een persoon
 • Gegevens over gezondheid
 • Gegevens met betrekking tot iemand seksueel gedrag of gerichtheid

De verwerking van deze bijzondere persoonsgegevens is in beginsel verboden. Hier zijn wel een aantal uitzonderingen op aan te merken. Zo mogen deze bij uitdrukkelijke toestemming of noodzakelijke bescherming wel verwerkt worden. Bovendien mogen ze ook verwerkt worden als een persoon de gegevens zelf openbaar zet.


Niet bijzondere persoonsgegevens

Onder deze lijst vallen alle gegevens die in de AVG niet expliciet als bijzonder of anoniem persoonsgegeven bestempeld zijn. Dit zijn gegevens die minder privacygevoelig zijn dan de bijzondere.

Je kan dus denken aan:

 • NAW gegevens
 • Contactgegevens
 • locatiegegevens
 • IP-adressen
 • Cookie-ID’s
 • browserinformatie

het verzamelen van niet bijzondere persoonsgegevens is in principe toegestaan. Hierin verschilt het al van de bijzondere. Echter moet er wel weer uitdrukkelijke toestemming worden gegeven, voordat je deze mag verwerken. Noodzaak en het zelf openbaar maken zijn ook in dit geval weer uitzonderen. Dan mogen niet bijzondere persoonsgegevens zonder toestemming gebruikt worden.

Anonieme persoonsgegevens

Hieronder vallen persoonsgegevens die op geen enkele wijze tot een natuurlijk persoon herleidbaar zijn. Dit is dus ook niet informatie die versleuteld of beveiligd is. Deze zijn namelijk indirect weer naar een natuurlijk persoon terug te leiden.

Fun fact: een zakelijk info@bedrijf.nl  e-mail adres is geen persoonsgegevens. Een zakelijk naam@bedrijf.nl is wel een persoonsgegeven.

Punt van aandacht hierbij is dat apparaten zoals de Fitbit bijvoorbeeld geclassificeerd wordt als apparaat wat biometrische of gezondheidsgegevens meet. Dit is onder andere vanwege de hartslagfunctie. Hieronder valt tevens de vingerafdrukscanner van sommige mobiele telefoons.

‘Online ondernemingen moeten goed in kaart brengen wat voor persoonsgegevens ze registreren en gebruiken. Zo wordt het direct duidelijk op welke punten de AVG een aanzienlijke invloed heeft. ‘

Wij zijn Avenc

 • 085 - 130 2685
 • info@avenc.nl
 • Roombekerveld 43, 7523JP te Enschede

Onze kennisbank

Leer zelf hoe de juridische wereld werkt. Bekijk onze uitgebreide kennisbank.

Aansprakelijkheid in de algemene voorwaarden uitsluiten
Algemene voorwaarden
In uw algemene voorwaarden kunt u bedingen laten opnemen die u en uw onderneming beschermen. Een van de meest belangrijke bedingen die dienen ter bescherming is het beding tot uitsluiting van de aansprakelijkheid in de algemene voorwaarden. Hoeveel aansprakelijk kunt u dan laten uitsluiten in uw algemene voorwaarden?
Lees verder
Algemene voorwaarden voor B2B anders dan voor consumenten
Algemene voorwaarden
Als de doelgroep van uw onderneming B2B, business to business is, zullen uw algemene voorwaarden er geheel anders uitzien dan wanneer uw doelgroep consumenten zouden zijn. Voor consumenten gelden namelijk strenge beschermingsregels vanuit de wet. Een consument heeft bijvoorbeeld 14 dagen bedenktijd na het kopen van het product en een geld terug garantie.
Lees verder
Wanneer kan een beding of de gehele algemene voorwaarden vernietigd worden?
Algemene voorwaarden
In geval van vernietiging blijft de rechtshandeling bestaan (anders dan bij nietigheid), maar heeft de vernietiging gevolgen voor de rechtsgevolgen. Vernietiging van een beding of de gehele algemene voorwaarden kan geschieden op basis van twee gronden (6:233 BW):
Lees verder