Persoonsgegevens beveiligen, hoe doe ik het goed?

Hoe beveilig je persoonsgegevens goed?

De organisatie moet voor de persoonsgegevens “passende technische en organisatorische maatregelen nemen.”
Maatregelen zijn afhankelijk van 3 factoren:
– De gevoeligheid en hoeveelheid van de persoonsgegevens;
– Kosten;
– Stand van techniek.

Enkele concrete maatregelen die ondernemingen kunnen treffen

Als we uitgaan van de voorgaande factoren kan de onderneming enkele concrete maatregelen treffen.
Het uitgangspunt moet natuurlijk zijn om de persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen.

  • Pseudonimisering en encryptie;
  • Vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit waarborgen;
  • Adequaat en tijdig kunnen reageren op incidenten;
  • Regelmatig testen, evalueren en
    bijschaven.

Wie controleert de AVG?

Het controleorgaan op de naleving van privacywetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Deze organisatie heeft deze bevoegdheid bij wet gekregen. Momenteel houdt zij toezicht op de naleving van de oude WBP en zal na 25 mei hetzelfde voor de AVG doen. De AP controleert dus of een organisatie aan de regels van de AVG voldoet. Daarnaast mag zij een organisatie dwingen om verantwoording over zijn gegevensbescherming af te leggen. De AP is bevoegd tot het opleggen van een administratieve (bestuurlijke) boete of een last onder
bestuursdwang indien de AVG overtreden wordt.

Naast een controle orgaan fungeert de AP ook als adviesorgaan. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens worden daarom ook veel vragen over de AVG beantwoord. Zie voor meer informatie ook de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij zijn Avenc

  • 085 - 130 2685
  • info@avenc.nl
  • Roombekerveld 43, 7523JP te Enschede

Onze kennisbank

Leer zelf hoe de juridische wereld werkt. Bekijk onze uitgebreide kennisbank.

Aansprakelijkheid in de algemene voorwaarden uitsluiten
Algemene voorwaarden
In uw algemene voorwaarden kunt u bedingen laten opnemen die u en uw onderneming beschermen. Een van de meest belangrijke bedingen die dienen ter bescherming is het beding tot uitsluiting van de aansprakelijkheid in de algemene voorwaarden. Hoeveel aansprakelijk kunt u dan laten uitsluiten in uw algemene voorwaarden?
Lees verder
Algemene voorwaarden voor B2B anders dan voor consumenten
Algemene voorwaarden
Als de doelgroep van uw onderneming B2B, business to business is, zullen uw algemene voorwaarden er geheel anders uitzien dan wanneer uw doelgroep consumenten zouden zijn. Voor consumenten gelden namelijk strenge beschermingsregels vanuit de wet. Een consument heeft bijvoorbeeld 14 dagen bedenktijd na het kopen van het product en een geld terug garantie.
Lees verder
Wanneer kan een beding of de gehele algemene voorwaarden vernietigd worden?
Algemene voorwaarden
In geval van vernietiging blijft de rechtshandeling bestaan (anders dan bij nietigheid), maar heeft de vernietiging gevolgen voor de rechtsgevolgen. Vernietiging van een beding of de gehele algemene voorwaarden kan geschieden op basis van twee gronden (6:233 BW):
Lees verder