Kennisbank

Wat wordt geregeld in algemene voorwaarden?
Algemene voorwaarden
De meeste algemene voorwaarden bestaan uit een basis inhoud. Omdat deze basis bepalingen voor alle partijen belangrijk zijn om goed te regelen. Deze basis wordt vervolgens aangevuld met specifieke bepalingen die van toepassing zijn op uw bedrijfsactiviteiten.
Lees verder
Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden worden deel van de overeenkomst door aanbod en aanvaarding. Dit betekend dat de algemene voorwaarden op het moment van het sluiten van de overeenkomst bekend moeten zijn bij beide partijen. De ene partij mag namelijk de andere partij niet eenzijdig afspraken opdringen. Als de algemene voorwaarden niet juist worden toegepast, hebben de algemene voorwaarden geen juridische werking en geven daardoor een vals gevoel van zekerheid en veiligheid.
Lees verder
Wat is een eigendomsvoorbehoud?
Algemene voorwaarden
Het leveren van goederen en producten aan de klant nog voordat de klant betaald heeft, brengt voor de ondernemer risico's met zich mee. Dit is zeker het geval als de klant in het buitenland gevestigd is. Door het hanteren van een eigendomsvoorbehoud, waarborgt u het eigendom van de goederen.
Lees verder
Taalgebruik in algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden
Het is raadzaam om de algemene voorwaarden bij elk contract mee te zenden in een taal die de klant kan begrijpen. Maar niet alleen de taal maar ook het taalgebruik is een aandachtspunt. Algemene voorwaarden zitten vaak vol met jargon en juridische termen. Hierdoor weten vaak zowel u als de klant niet precies waarmee jullie akkoord zijn gegaan. Natuurlijk moeten algemene voorwaarden juridisch correct zijn, maar het taalgebruik is niet van invloed op de correctheid.
Lees verder
Incoterms: de algemene voorwaarden voor het feitelijk leveren van zaken in de internationale handel
Algemene voorwaarden
De incoterms zijn van toepassing en bestemd voor overeenkomsten gericht op roerende zaken. Roerende zaken zijn allerlei losse voorwerpen die vatbaar zijn voor handel. Een roerende zaak is bijvoorbeeld een bureau of stoel. Maar een huis is geen roerende zaak want deze zit vast aan de grond. Daarnaast gelden de incoterms niet voor vervoersovereenkomsten.
Lees verder
Twee sets verschillende algemene voorwaarden hanteren?
Algemene voorwaarden
In november 2017 deed zich een interessante zaak voor bij de rechter. Het ging om Q-park die voor een en dezelfde situatie twee sets van algemene voorwaarden hanteerde. De algemene voorwaarden riepen verschillenden rechtsgevolgen in het leven voor eenzelfde situatie namelijk, wat het gevolg was van zonder betalen de parkeergarage uitrijden. Bij de ene set algemene voorwaarden was de boete hoger dan bij de andere. De vraag die rees was welke set algemene voorwaarden van toepassing zijn op het uitrijden zonder betalen.
Lees verder
Geheimhoudingsovereenkomst essentieel voor bedrijfsgeheimen
Overeenkomsten
Met een geheimhoudingsovereenkomst verzekert u zichzelf van geheimhouding van uw concept/idee of prototype. Het is belangrijk dat de overeenkomst gesloten wordt met alle partijen die kennis hebben van het geheim. Zo dekt u zich optimaal in tegen verspreiding.
Lees verder
AVG/GDPR, wat is het?
AVG
De AVG is van toepassing op alle organisaties die persoonsgegevens direct of indirect verwerken. Dit betekent dat alle online ondernemingen met de wet te maken krijgen. Je website verzamelt ongetwijfeld namen, e-mailadressen of andere persoonlijke informatie van je bezoekers. Het is daarom broodnodig dat je je website op een aantal kritische punten grondig gaat aanpassen.
Lees verder

Wij zijn Avenc

  • 085 - 4016804
  • info@avenc.nl
  • 06-43423451
  • Rigtersbleek-Zandvoort 10-125, 7521BE te Enschede