Vennootschapscontract

275,00 Exclusief btw

Wanneer u het idee hebt gecreëerd om een bedrijf op te richten is een van de volgende vragen welke rechtsvorm dit bedrijf gaat aannemen. Een van de toepasselijke rechtsvormen kan een vennootschap onder firma (vof) zijn. Wanneer u een vof of commanditaire vennootschap (cv) opricht, gaat u een samenwerkingsverband aan met andere ondernemers. Omdat u een samenwerking aangaat is het belangrijk om alle afspraken tussen de vennoten vast te leggen. Dit doet u in een vennootschapscontract.

Het zogenoemde vennootschapscontract zorgt voor duidelijkheid voor u en uw vennoten/ partners. In het vennootschapscontract leggen de vennoten de wederzijdse afspraken vast, bijvoorbeeld afspraken over de oprichting van de vof, inbreng, de bevoegdheden, winst- en verliesverdeling, een eventuele regeling rondom ziekte en arbeidsongeschiktheid van een vennoot of de opheffing van de vennootschap onder firma.

Het voordeel van een vennootschapscontract is dat u dit – in overeenstemming met de andere vennoten – geheel naar eigen wens kunt laten opstellen.

AVENC kan een juridisch afgedekt vennootschapscontract opstellen zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over de juridische oprichting van uw bedrijf.

Vraag een jurist
gratis advies

Document Opstellen