Samenwerkingsovereenkomst

255 Exclusief btw

Aan het begin van samenwerking is het verstandig afspraken tussen de samenwerkingspartners vast te leggen.
Voor sommige subsidies is dit zelfs verplicht.
Afspraken worden vastgelegd in een zogenaamde samenwerkingsovereenkomst.
De overeenkomst moet definitief en rechtsgeldig ondertekend zijn door alle deelnemende partijen.

Zaken die in een samenwerkingsovereenkomst aan bod kunnen komen:

  • de deelnemers in het samenwerkingsverband;
  • de doelstelling van de samenwerking;
  • de wijze van samenwerking tussen de verschillende deelnemers;
  • de duur van de samenwerkingsovereenkomst;
  • de rechthebbenden op de projectresultaten;
  • de verdeling van kosten en risico’s tussen de deelnemers;
  • de verdeling van de subsidie over de deelnemers;
  • een machtiging van de deelnemers om voor hen als penvoerder op te treden. Een machtiging is verplicht. De machtiging kan onderdeel zijn van de samenwerkingsovereenkomst, maar kan ook apart worden opgesteld.

Als u de genoemde punten regelt in een overeenkomst legt u afspraken goed vast.
U kunt ingeval van geschil dan altijd terugvallen op de overeenkomst.

AVENC kan niet alleen een samenwerkingsovereenkomst voor u opstellen, maar u ook begeleiden en adviseren wat de beste opties voor u zijn!
Door onze unieke werkwijze, luisteren wij naar uw wensen en herkennen uw juridische behoeften.
Deze verwerken wij vervolgens in een overeenkomst die naadloos aansluit op uw werkzaamheden.

Lees meer over onze service bij werkwijze en garantie.

Vraag een jurist
gratis advies

Document Opstellen