Verwerkersovereenkomst Website

De verwerkersovereenkomst is een document waarin afspraken omtrent de verwerking van persoonsgegevens worden vastgelegd. Sinds de AVG wetgeving van 2018 is het namelijk verplicht om persoonsgegevens goed te beschermen en mogen persoonsgegevens niet zomaar gedeeld worden of anderszins openbaar gemaakt worden. Als eigenaar van een webshop of website is de kans erg groot dat u persoonsgegevens verwerkt. Persoonsgegevens worden namelijk al verwerkt door IP adressen, contactformulier, bestelgegevens, accounts op sites en locatiegegevens. Wel zit er een groot verschil tussen de verwerkersovereenkomst voor een website of webshop. 

Verwerkersovereenkomst website

Met een website worden vaak beperkt persoonsgegevens verwerkt. Dit is afhankelijk van welke gegevens de site precies opvraagt met bijvoorbeeld een contactformulier. Iedere website verwerkt in ieder geval IP adressen welke sinds de AVG aangemerkt zijn als persoonsgegevens. Voor dit type verwerking geldt veelal dat het plaatsen van een goede privacyverklaring volstaat. Een website heeft eigenlijk pas een verwerkersovereenkomst nodig wanneer de opgevraagde persoonsgegevens worden doorgestuurd naar een derde partij of wanneer een derde partij toegang heeft tot die verzamelde persoonsgegevens. In veel gevallen heeft de accountant of boekhouder toegang tot de persoonsgegevens. En in bijna alle gevallen heeft de ICT leverancier toegang. De ICT leverancier die de website kan aanpassen en die de hosting verzorgd heeft namelijk altijd toegang tot de database waarin de persoonsgegevens zijn opgeslagen als deze digitaal zijn opgevraagd. Vaak hanteren dergelijke partijen verwerkersovereenkomsten voor deze situaties. 

Verwerkersovereenkomst webshop opstellen

In het geval van een webshop worden er meer persoonsgegevens verwerkt dan via een website. Dat heeft te maken met het feit dat de klant iets besteld in de webshop en daarbij de contactgegevens, adresgegevens en betaalgegevens achterlaat. Deze gegevens worden dus verzameld naast het IP adres. Ook hierbij heeft de webshophouder te maken met diverse leveranciers. Naast de ICT leverancier en de accountant die dezelfde rol vervullen als bij een website, hebben in sommige gevallen ook de leveranciers van de producten of samenwerkingspartners toegang tot de persoonsgegevens. De webshophouder dient volgens de AVG een verwerkersovereenkomst webshop te hanteren met iedere extra partij die toegang heeft tot de persoonsgegevens. 

Verwerkersovereenkomst webshop opstellen

Daarom laten veel webshophouders hun eigen verwerkersovereenkomst webshop opstellen. Deze overeenkomst is dan afgestemd op de belangen van de webshophouder ten opzichte van de partijen die mede de persoonsgegevens verwerken. Van groot belang bij het opstellen van de verwerkersovereenkomst is dat zoveel mogelijk aansprakelijkheid wordt uitgesloten en dat ten allen tijde duidelijk is welke partij op dat moment verantwoordelijk is voor de persoonsgegevens. Daarnaast vereist de AVG dat er duidelijk beschreven staat waarom de persoonsgegevens verwerkt worden, hoe deze beschermd worden, hoe lang de persoonsgegevens bewaard worden en er moet altijd de mogelijkheid zijn dat iemand kan verzoeken zijn/haar persoonsgegevens te verwijderen. Om te voldoen aan de volledige wetgeving is het verstandig een verwerkersovereenkomst webshop op maat op te stellen. Zo bent u verzekerd dat u voldoet aan de wetgeving en zo min mogelijk risico loopt. 

In een verwerkingsovereenkomst worden de volgende zaken geregeld:

  • Het doel van de verwerking
  • De verwerkingsmethode
  • Eventuele afspraken over subverwerking
  • Geheimhouding
  • Aansprakelijkheid

Heb je vragen over dit product?

Wij helpen je graag verder! Wil je een gratis vrijblijvend overleg?
Dan kan dat! plan een afspraak

Of mail info@avenc.nl
€ 259
excl. btw
Categorie Overeenkomsten
Periode Twee werkdagen

Wij zijn Avenc

  • 085 - 4016804
  • info@avenc.nl
  • 06-43423451
  • Rigtersbleek-Zandvoort 10-125, 7521BE te Enschede

Andere diensten die interessant zijn

Een mooie selectie van onze diensten, nieuwsgierig naar de rest? Bezoek de diensten pagina!

Arbeidsovereenkomst Engels
Overeenkomsten

 Uw arbeidsovereenkomst naar het Engels laten vertalen In een arbeidsovereenkomst worden de afspraken tussen een werkgever en een werknemer schriftelijk vastgelegd. In het document staat wat de betrokken partijen van elkaar mogen verwachten. De arbeidsovereenkomst is een bindend contract dat duidelijkheid biedt en waar de partijen op terug kunnen vallen mocht dit nodig zijn. Voordat […]

€ 75 per uur
Meer informatie
Algemene voorwaarden fotograaf
Algemene voorwaarden

Als fotograaf is het belangrijk om te beschikken over algemene voorwaarden. In dit document zijn alle zaken die van toepassing zijn op een overeenkomst tussen u en de klant of opdrachtgever geregeld. In de algemene voorwaarden sluit u zoveel mogelijk risico’s uit voor uw onderneming. Mocht u te maken krijgen met een klacht of schadeclaim […]

€ 259 Meer informatie
Overeenkomst van opdracht Engels
Overeenkomsten

Voordat een opdrachtnemer aan het werk kan voor een opdrachtgever moet er eerst een overeenkomst van opdracht (OVO) worden gemaakt. Dit is geen arbeidsovereenkomst, maar een bindende overeenkomst tussen zelfstandige partijen. Het gaat dus niet om werk dat in loondienst wordt uitgevoerd, maar bijvoorbeeld om de werkzaamheden van een freelancer of zzp’er. In de overeenkomst […]

€ 259 Meer informatie
Algemene voorwaarden ZZP
Algemene voorwaarden

Hoewel het niet verplicht is, is het voor een zzp’er wel verstandig om over algemene voorwaarden te beschikken. Hiermee voorkomt u problemen en conflicten waar u als zzp’er eigenlijk helemaal geen tijd en geld voor heeft. Bovendien geeft het u en uw opdrachtgevers een bepaalde zekerheid. U kunt uw algemene voorwaarden zzp laten opstellen door […]

€ 259 Meer informatie
Privacyverklaring website
AVG

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Als beheerder van een website of webshop heeft u zich te houden aan strenge regels omtrent het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens. Het is aan te raden om in een privacyverklaring of privacybeleid vast te leggen hoe uw onderneming met deze persoonsgegevens […]

€ 119 Meer informatie
Verwerkersovereenkomst Website
Overeenkomsten

De verwerkersovereenkomst is een document waarin afspraken omtrent de verwerking van persoonsgegevens worden vastgelegd. Sinds de AVG wetgeving van 2018 is het namelijk verplicht om persoonsgegevens goed te beschermen en mogen persoonsgegevens niet zomaar gedeeld worden of anderszins openbaar gemaakt worden. Als eigenaar van een webshop of website is de kans erg groot dat u […]

€ 259 Meer informatie