Algemene voorwaarden SAAS

De SAAS applicatie is een andere benaming voor ‘software as a service’ en het houdt in dat de software op zichzelf door de leverancier als dienst wordt aangeboden. Er wordt dus geen maatwerk software ontwikkeld, maar er wordt generieke software ontwikkeld voor vele gebruikers. Daardoor hebben leveranciers van SAAS applicaties te maken met vele verschillende gebruikers en diverse aspecten binnen de applicatie. Vaak kan de applicatie veel en zitten er verschillende verdienmodellen achter voor het bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan abonnementen, advertenties of zelfs offertes en facturen voor maatwerk module uitbreidingen per klant. Om te zorgen dat alle situaties voor alle gebruikers zijn afgevangen wordt in zulke gevallen algemene voorwaarden SAAS op maat opgesteld.

Algemene voorwaarden abonnementen SAAS

In die maatwerk algemene voorwaarden SAAS wordt onder andere aandacht besteed aan de verdienmodellen achter de SAAS applicatie. Een veel gebruik verdienmodel is abonnementsbasis. De SAAS leverancier biedt een of meerdere abonnementen aan voor het gebruik van de applicatie. In de algemene voorwaarden SAAS wordt dan onder andere gespecificeerd hoe om te gaan met het blokkeren, opheffen of pauzeren van abonnement en accounts. In sommige gevallen is er een gratis proefperiode van toepassing. Ook dit wordt meegenomen in de algemene voorwaarden SAAS. Daarnaast hoort bij een abonnement vaak de eenmalige machtiging en automatische incasso. De voorwaarden waaronder de leverancier mag incasseren worden ook vastgelegd. Natuurlijk wordt ook aansprakelijkheid uitgesloten waar mogelijk in de algemene voorwaarden SAAS.

Niet-exclusief gebruiksrecht

Bij SAAS software applicaties is er een versie ontwikkeld die voor meerdere gebruikers beschikbaar wordt gesteld. De klanten verkrijgen dan het recht op de software te gebruiken tegen vaak een maandelijkse betaling. De klant wordt dus nooit eigenaar van de software maar gebruikt het enkel. Onder welke voorwaarden de klant de software applicatie mag gebruiken wordt vaak mede vastgelegd in de algemene voorwaarden SAAS.

Verwerkersovereenkomst SAAS

Een SAAS applicatie verwerkt vaak vele persoonsgegevens en soms zelfs bijzondere persoonsgegevens zoals medische gegevens. De software wordt beschikbaar gesteld voor meerdere gebruikers en de data die de gebruikers invoeren wordt normaliter opgeslagen in een database, al dan niet cloud based. Doordat de ontwikkelaar van de SAAS applicatie de persoonsgegevens opslaat en daarmee dus verwerkt, dient hier conform de AVG een goed beleid over aanwezig te zijn en dienen bepaalde maatregelen getroffen te worden ter beveiliging van de opslag van die persoonsgegevens. Welk beleid u hanteerd en welke maatregelen u heeft ingesteld wordt vastgelegd in de verwerkersovereenkomst SAAS. Ook worden hier afspraken met derden in vastgelegd omtrent de verwerking van persoonsgegevens en wordt aangegeven welke partij in welke situaties verantwoordelijk is voor de persoonsgegeven.

Applicatiebeheer SAAS

Als de SAAS applicatie eenmaal in gebruik is dient deze ook onderhouden te worden. Bij het onderhoud komen diverse aspecten kijken. Bijvoorbeeld het maken van back-ups, updates en nieuwe versies, doorontwikkeling en continue goede beveiliging. Hoe een partij hiermee om gaat wordt doorgaans vastgelegd in de algemene voorwaarden SAAS. Daarin wordt gespecificeerd onder welke voorwaarden de applicatie bijvoorbeeld down mag zijn ten behoeve van een release. Als er bijvoorbeeld afspraken gemaakt zijn over onderhoud tegen betaling wordt dit ook meegenomen in de algemene voorwaarden SAAS.

Heeft u vragen of uw SAAS applicatie maatwerk voorwaarden nodig heeft of heeft u bijvoorbeeld al algemene voorwaarden SAAS en wilt u die laten controleren op juistheid en actualiteit? Neem dan gerust even contact met ons voor vrijblijvend advies.

In de algemene voorwaarden staan zaken zoals:

  • Voorwaarden voor levering en levertijden
  • Betalingen, honorarium en wat te doen bij uitblijvende betalingen
  • Garanties
  • Aansprakelijkheid

Heb je vragen over dit product?

Wij helpen je graag verder! Wil je een gratis vrijblijvend overleg?
Dan kan dat! plan een afspraak

Of mail info@avenc.nl
€ 259
excl. btw
Categorie Algemene voorwaarden
Periode Twee werkdagen

Wij zijn Avenc

  • 085 - 4016804
  • info@avenc.nl
  • 06-43423451
  • Rigtersbleek-Zandvoort 10-125, 7521BE te Enschede

Andere diensten die interessant zijn

Een mooie selectie van onze diensten, nieuwsgierig naar de rest? Bezoek de diensten pagina!

Arbeidsovereenkomst Engels
Overeenkomsten

 Uw arbeidsovereenkomst naar het Engels laten vertalen In een arbeidsovereenkomst worden de afspraken tussen een werkgever en een werknemer schriftelijk vastgelegd. In het document staat wat de betrokken partijen van elkaar mogen verwachten. De arbeidsovereenkomst is een bindend contract dat duidelijkheid biedt en waar de partijen op terug kunnen vallen mocht dit nodig zijn. Voordat […]

€ 75 per uur
Meer informatie
Algemene voorwaarden fotograaf
Algemene voorwaarden

Als fotograaf is het belangrijk om te beschikken over algemene voorwaarden. In dit document zijn alle zaken die van toepassing zijn op een overeenkomst tussen u en de klant of opdrachtgever geregeld. In de algemene voorwaarden sluit u zoveel mogelijk risico’s uit voor uw onderneming. Mocht u te maken krijgen met een klacht of schadeclaim […]

€ 259 Meer informatie
Overeenkomst van opdracht Engels
Overeenkomsten

Voordat een opdrachtnemer aan het werk kan voor een opdrachtgever moet er eerst een overeenkomst van opdracht (OVO) worden gemaakt. Dit is geen arbeidsovereenkomst, maar een bindende overeenkomst tussen zelfstandige partijen. Het gaat dus niet om werk dat in loondienst wordt uitgevoerd, maar bijvoorbeeld om de werkzaamheden van een freelancer of zzp’er. In de overeenkomst […]

€ 259 Meer informatie
Algemene voorwaarden ZZP
Algemene voorwaarden

Hoewel het niet verplicht is, is het voor een zzp’er wel verstandig om over algemene voorwaarden te beschikken. Hiermee voorkomt u problemen en conflicten waar u als zzp’er eigenlijk helemaal geen tijd en geld voor heeft. Bovendien geeft het u en uw opdrachtgevers een bepaalde zekerheid. U kunt uw algemene voorwaarden zzp laten opstellen door […]

€ 259 Meer informatie
Privacyverklaring website
AVG

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Als beheerder van een website of webshop heeft u zich te houden aan strenge regels omtrent het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens. Het is aan te raden om in een privacyverklaring of privacybeleid vast te leggen hoe uw onderneming met deze persoonsgegevens […]

€ 119 Meer informatie
Verwerkersovereenkomst Website
Overeenkomsten

De verwerkersovereenkomst is een document waarin afspraken omtrent de verwerking van persoonsgegevens worden vastgelegd. Sinds de AVG wetgeving van 2018 is het namelijk verplicht om persoonsgegevens goed te beschermen en mogen persoonsgegevens niet zomaar gedeeld worden of anderszins openbaar gemaakt worden. Als eigenaar van een webshop of website is de kans erg groot dat u […]

€ 259 Meer informatie