Categorie: Overeenkomsten

Overeenkomst controleren en updaten
Overeenkomsten, Overig

De actualiteit en accuraatheid van uw overeenkomst is van groot belang voor de mate waarin het document u kan beschermen tegen bijvoorbeeld……

€ 179 Meer informatie
Vaststellingsovereenkomst
Overeenkomsten

De beëindiging van een arbeidsrelatie is vaak een delicate kwestie en soms ontstaan later alsnog problemen. In dergelijke situaties kunnen partijen dan…

€ 259 Meer informatie
Intentieovereenkomst
Overeenkomsten

Een intentieovereenkomst heeft tot gevolg dat onderhandelingen niet zomaar kunnen worden afgebroken en partijen dus gebonden zijn om de definitieve….

€ 169 Meer informatie
Franchiseovereenkomst
Overeenkomsten

Om deze rechten en plichten duidelijk te maken voor beide partijen is het van groot belang dat dit tot in detail uitgewerkt wordt in een franchiseovereenkomst.

€ 359 Meer informatie
Huurovereenkomst
Overeenkomsten

Het is goed om een huurovereenkomst schriftelijk overeen te komen om zodoende de risico’s af te bakenen. Daarnaast kan er in de huurovereenkomst….

€ 259 Meer informatie
Koopovereenkomst
Overeenkomsten

In de meeste gevallen is het verplicht om een koopovereenkomst schriftelijk af te sluiten, maar daarnaast is het ook verstandig omdat op voorhand….

€ 259 Meer informatie
Geheimhoudingsovereenkomst (NDA)
Overeenkomsten

Een non-disclosure agreement, is een overeenkomst waarin partijen afspreken dat ze bereid zijn elkaar vertrouwelijke informatie te verstrekken onder de voorwaarde dat….

€ 169 Meer informatie
Leveranciersovereenkomst
Overeenkomsten

Een leveranciersovereenkomst is vaak een duurovereenkomst, een overeenkomst die partijen voor een langere periode afsluiten. Om deze reden is het belangrijk om…

€ 259 Meer informatie

Wij zijn Avenc

  • 085 - 130 2685
  • info@avenc.nl
  • Roombekerveld 43, 7523JP te Enschede