aansprakelijkheid in de algemene voorwaarden

Aansprakelijkheid in de algemene voorwaarden uitsluiten

Aansprakelijkheid in de algemene voorwaarden beperken of uitsluiten

In uw algemene voorwaarden kunt u bedingen laten opnemen die u en uw onderneming beschermen. Een van de meest belangrijke bedingen die dienen ter bescherming is het beding tot uitsluiting van de aansprakelijkheid in de algemene voorwaarden. Hoeveel aansprakelijk kunt u dan laten uitsluiten in uw algemene voorwaarden? Eigenlijk bijna alle onrechtmatige daden en schade die u niet opzettelijk of roekeloos heeft aangebracht aan de andere partij kunt u uitsluiten. Of anders gezegd; u kunt het beding in uw algemene voorwaarden zo opstellen dat u bijna alle aansprakelijkheid uitsluit tenzij u met opzet een ander schade heeft aangebracht.

Aansprakelijkheid en verzekering

Daarnaast kunt u in het aansprakelijkheidsbeding opnemen dat u slechts aansprakelijk bent tot en met de hoogte van het bedrag waarvoor u verzekerd bent door middel van een aansprakelijkheidsverzekering. Een andere bescherming die u kunt opnemen in het beding in uw algemene voorwaarden is dat de aansprakelijkheid een vervaltermijn heeft. Dit sluit de mogelijkheid om aansprakelijk gesteld te worden voor iets wat jaren geleden is voorgevallen.

Zoals u leest kan het aansprakelijkheidsbeding in uw algemene voorwaarden veel bescherming bieden. Daarnaast kunt u in uw algemene voorwaarden een beding opnemen voor overmacht. Zodat u ook de aansprakelijkheid uitsluit ten aanzien van situaties die onder overmacht vallen.

Lees meer over aansprakelijkheid in ons artikel:Aansprakelijkheid uitsluiten in de disclaimer
Lees meer over Wat kunt u allemaal vastleggen/regelen in mijn algemene voorwaarden